PODPOŘTE WEB

Za více než osm let provozu tohoto serveru jsme se dostali do bodu, kdy finanční nároky na provoz serveru, jeho aktualizaci, přinášení dalších a dalších technických informací, poradenství a v neposlední řadě i pomoc ve formě prodeje použitých náhradních dílů, začaly narůstat.

V tuto chvíli tedy oslovujeme všechny naše fanoušky, příznivce, vyznavače nebo jen sympatizanty – PODPOŘTE TENTO WEB. Vaši finanční podporu použijeme na rozvoj všeho, co souvisí se serverem Offroad-Frontera. Pokud má někdo pocit, že nemá jistotu jak budou jeho peníze použity, at rovnou tuto stránku zavře a jde pryč.

V případě, že se tedy rozhodnete přispět jakoukoliv částkou, (a to i opakovaně :-), můžete tak kdykoliv činit podle vašeho rozhodnutí :

bankovním převodem
č. účtu 1104437025/3030
variabilní symbol: 9999
- do zprávy pro příjemce můžete uvést své jméno nebo přezdívku, pod kterou vystupujete na web

Všem dárcům děkujeme.